SKRIVARTÄVLINGAR 2015

20/3 Liv i Sveriges skrivartävling på temat Uppbrott

Liv i Sveriges nya tävling har temat Uppbrott. Valfri form, max en A4-sida, 12p teckenstorlek och radavstånd 1,5.  Bidraget ska skickas till gunilla.sternelius@livisverige.org. Skriv under pseudonym dvs skicka dina kontaktuppgifter i separata filer.

Källa: Ingrid Sjökvist, Liv i Sverige

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

31/3 Svenska pensionärsförbundets skrivartävlingen ”Berätta din historia” 

Temat får tolkas fritt så att det kan omfatta såväl egna minnen som en mera fiktionsartad berättelse. OBS! Du måste vara medlem i Svenska pensionärsförbundet för att delta.

Regler och info

KällaSvenska pensionärsförbundet och Eva Ulleruds Skrivarlya

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juni

1/6 Vilja förlags manustävling Ny! 
Vilja förlag söker lättlästa manus. Temat är fritt och texten ska vara 20 000 – 40 000 tecken långt.

Regler och info

KällaVilja förlags hemsida

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alida bokförlags månadstävling

Du som är kvinna kan delta i bokförlaget Alidas tävling Månadens dikt. På deras hemsida finns ett formulär där du kan fylla i din dikt. Priset för vinnande bidrag är äran att bli publicerad på deras hemsida.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivtävling för barn och ungdomar

 

Här är en skrivtävling för dig som bor i Nynäshamn med omnejd. Det är Nynäshamns Bibliotek som har utlyst tävlingen.

Skrivtävling 2015 Nynäshamns bibliotek
Tema för år 2015 är Serier. Skriv ut och använd de tomma serierutorna du hittar här på sidan när du skriver och ritar dina serier. Du kan självklart också fånga dina egna rutsystem.
Omfång: max 3 st A4-sidor.

Bidragen lämnas till ditt bibliotek eller i Kulturbussen senast den 8 maj 2015.

Prisutdelning sker i konsthallen, Nynäshams bibliotek torsdagen den 28 maj kl 10.00.

Tävlingen går i fyra åldersklasser:
* förskoleklass/lågstadiet (årskurs 0-3)
* mellanstadiet (årskurs 4-6)
* högstadiet (årskurs 7-9)
* gymnasiet och vuxna

Det blir ett förstapris samt två hedersomnämnande i vardera åldersgrupp. En jury bestående av personal från biblioteken utser pristagarna.


Lycka till!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivtävling Svenska Kulturfonden utlyser Hans Ruin-essätävling 2015

 

Svenska Kulturfonden utlyser en skrivtävling. Du har ett helt år på dig att skriva. Än så länge har de inte lagt ut så mycket information på sidan, men kika in där i oktober så får du veta mer, under tiden är det bara att skriva på. Här kan du läsa mer om vad en essä är.

Hans Ruin-essätävlingen 2015

Följande Hans Ruin-tävling utlyses hösten 2015. Bidragen ska vara inlämnade i mars 2016 och resultatet är klart strax före midsommar 2016.
Mera information kommer att finnas på vår hemsida från oktober 2015.

 

Hans Ruin-essätävlingens priser 2013
Tisdagen den 18.6, på Hans Ruins födelsedag, delades priserna ut i den femte essätävlingen som bär hans namn. Första priset (4000 euro) gick till Petter Lindblad Ehnborg från Stockholm för essän Minnesteckning över glömskan. Det övriga pristagarna, hedersomnämnandena samt juryns motiveringar framgår nedan.

114 essäer hade influtit till årets upplaga av Hans Ruin-essätävlingen. Antalet ligger på samma nivå som 2010, när tävlingen senast avgjordes. Drygt 60 bidrag kom in från Sverige, drygt 50 från Finland. Bland prismottagarna och dem som fick hedersomnämnande finns båda länderna representerade. Kvinnliga skribenter utgjorde en liten majoritet.

Essätävlingen arrangeras av Svenska kulturfonden, i samarbete med finlandssvenska kulturtidskrifter. I höst publiceras de vinnande bidragen i en antologi. Före det kommer de prisbelönta essäerna att ingå i de kulturtidskrifter som är med i samarbetet kring essätävlingen: Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Nya Argus och Ny Tid. Tidskriften Presens ingår även i samarbetet.


Lycka till!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivtävling hos FEL förlag

 

Som du förstår gäller det att hela tiden hålla igång skrivandet, eftersom det ständigt dyker upp nya skrivtävlingar. Här är det FEL förlag som har utlyst en skrivartävling. Läs mer nedan:

Skrivtävling hos FEL förlag
Efter att tre av bidragen i vår första sf-antologi nominerades till årets bästa sf-novell 2010 och massor av fin respons från läsare och recensenter tycker vi det är dags att göra en tvåa! Något större, häftigare, blåare och ballare!

Förlaget har vuxit ordentligt sedan vi gav ut den första antologin, vilket kommer märkas på produktionen, distributionen och marknadsföringen.

Nu söker vi alltså massor av nya bidrag till uppföljaren! Det kan vara noveller, kortromaner, dikter, illustrationer (svartvita), fotografier (svartvita), recept, protokoll ja vad som helst bara det platsar i en sf-antologi.

Eller utmana oss och genren och skicka in något som tveksamt har med sf att göra!Skicka manus till sf2@felforlag.se

DEADLINE ÄR NU SATT TILL: 31 juli

Lycka till!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrivartävling för ungdomar anordnad av Drugsmart

 

Här är en skrivartävling som anordnas av Drugsmart för elever i klass 9 och för gymnasister. Sista inlämningsdag är den 31 mars 2015. Läs mer nedan.

Drugsmarts skrivartävling
Drugsmarts årliga skrivartävling är tillbaka. Skriv en text och tävla om fina priser. Tävlingen är för dig som går i årskurs nio och gymnasiet och pågår mellan den 13 januari och 31 mars. I år har vi några förändringar i tävlingen, det finns två olika klasser: en fri klass och en forskningsklass.

I den fria klassen tävlar elever i skolår 9 mot elever i skolår 9 och gymnasister tävlar mot gymnasister. I forskningsklassen får alla skolelever upp till gymnasiets år 3 skicka in sina bidrag. Tävlingen är individuell. Texterna får skrivas både på skoltid och på fritiden och kan skickas in löpande under tävlingsperioden. Ange tydligt i vilken klass du tävlar.


Fria klassen
Skriv en krönika, debattartikel, novell eller ett kortare reportage om sociala och etiska frågor. Vilken typ av text du skriver är helt fritt, men till din hjälp har vi skrivit ihop en ämneslista där du får välja ett utvalt. Bidraget ska vara minst 2500 tecken med blanksteg och max 3500 tecken med blanksteg. Glöm inte skriva vilket ämne du valt att skriva om.


Forskningsklassen
Den andra kategorin är öppen för alla upp till gymnasiets år 3 och är mer forskningsinriktad. Det är en ganska krävande men intressant uppgift, där du kan visa att du har förmåga att ta reda på fakta, jämföra dem och dra egna slutsatser. Uppgiften är att göra en undersökning inom området alkohol, tobak och narkotika.
Du får själv bestämma vad du vill undersöka utifrån dina egna funderingar och intressen, och du får själv sätta en rubrik på ditt bidrag. Nedanstående teman är bara exempel på vad en undersökning kan handla om. Du kan välja något av dem eller låta dig inspireras till något helt annat. Frågorna inom varje ämnesområde är också bara avsedda som en hjälp att komma igång. Du behöver inte alls besvara just de frågorna. Att forska innebär att man är intresserad av något, tar reda på hur det hänger ihop och drar egna slutsatser.
Du kan samla fakta genom att söka på Internet, läsa tidningsartiklar, intervjua några personer och/eller genomföra en enkätundersökning. Kom ihåg att ange dina källor i din redogörelse. Vid bedömningen tas hänsyn till hur du använt dina källor och om du dragit egna slutsatser. Bidraget får vara max 10 000 tecken inklusive blanksteg.


Årets skrivartävling anordnas av:
Drugsmart och CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
SIMON Svenskar och Invandrade Mot Narkotika
SAN Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund
SLN Sveriges Lärares Nykterhetsförbund
FMD Förbundet mot droger
Smart ungdom
Hela Människan


På Drugsmarts hemsida kan du läsa allt om skrivtävlingen.

Lycka till!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klyftan utlyser manustävling

Nya berättelser sökes! Föreningen Klyftan utlyser en manustävling med stöd av Svenska Filminstitutet. Målet är att få fram berättelser för långfilm som synliggör och speglar människor, miljöer och historier från vårt nutida Sverige.

Politiska berättelser, kärlekshistorier, drastiska komedier eller våldsamma draman- du bestämmer! Klyftan vill genom tävlingen hitta de starka, oberättade historierna som synliggör platser och människoöden tecknade ur vår tids verklighet.

– Vi lever i en snabbt föränderlig tid med ökande klyftor, ekonomiska kriser, politisk turbulens, flyktingströmmar, nedmontering av välfärdssystemen och dramatiska samhällsförändringar. Klyftans syfte är att belysa detta. Nu går vi ett steg längre och utlyser en tävling som vänder sig till de som är etablerade eller oetablerade och som vill berätta något om detta, säger Christer Nilson, en av initiativtagarna till Klyftan.

Tävlingen vänder sig till dig som skriver manus för långfilm. Bidragen ska bestå av ett synopsis på max fem A4-sidor samt två-tre kortare scener med utskriven dialog samt karaktärsbeskrivningar. Bidragen ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Målet är att få fram minst 3 projekt som får var sitt utvecklingsstöd på 50 000 kronor och möjlighet till handledning i att utveckla historierna till färdiga manus.

Tävlingsbidrag ska senast 28 februari 2015 ha inkommit till:
KLYFTAN, c/o Götafilm, Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg

Bidragen skickas per post eller mailas till Klyftans projektledare
Hasse Carlsson: hasse@klyftan.se.

Presskontakt:

Hasse Carlsson, dramaturg / Projektledare Klyftan
0704/71 66 00

Christer Nilson, Götafilm / Ordförande Klyftan
Klyftans manustävling genomförs med stöd från Baker Karim, långfilmskonsulent
på Svenska Filminstitutet.

Länk: Klyftans manustävling

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NOVELL - FÖR PUBLICERING

Deadline när 100 anmälningar har uppnåtts
Novell.nu
Vill du publicera din novell i en bok? Då är denna möjligheten perfekt för dig. Det enda du behöver göra är att du anmäler dig i formuläret och ifall de uppnår målet med att 100 personer registrerar sig så kommer de förverkliga detta. Blir du publicerad kostar det 200kr och du får ett ex av boken.